Press "Enter" to skip to content

Month: September 2022

Ang Tunay na Pag-move on at Pagpapatawad

Paggunita sa Ika-50 Taon ng Pagdedeklara ng Martial Law ni Dating Pangulong Ferdinand Marcos, Sr. Limampung taon pagkatapos ng pagdedeklara ng Martial Law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, Sr., noong ika-21 ng Setyembre 1972, marami ang nagsasabing dapat na tayong mag-move on, na ibaon na sa limot ang nakaraan upang…

Leave a Comment